VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Objednávání focení

 • Objednávejte se prosím na focení včas (mimo rezervace focení svatby je ideální doba cca měsíc před focením)
 • Objednat se můžete e-mailem, telefonicky či prostřednictvím mých FB stránek
 • Objednání je v okamžiku odsouhlasení termínu focení klientem i fotografem závazné
 • Klient objednávkou potvrzuje přijetí mých obchodních podmínek a srozumění s nimi, stejně tak seznámení se s autorským přístupem a fotografickým stylem, s kterým pracuji a nemá proti němu žádné výhrady
 • Objednací lhůta se odvíjí od momentální vytíženosti
 • Novorozenecké „Newborn“ focení si předrezervujte ideálně ještě v těhotenství (na konkrétním termínu focení se domlouváme ještě v době, kdy jste v porodnici), pokud tyto podmínky nedodržíte, nemohu zaručit volný termín
 • V případě zájmu využití služeb vizážistky je nutné požadavek zadat již při objednávce focení. Cenu si určuje vizážistka sama.

 

V případě nedodržení jakýchkoliv podmínek nebo urážlivého či hrubého jednání si vyhrazuji právo odstoupit od naší dohody a ukončit focení.

 

Zrušení termínu

 • Pokud se na domluvené focení klient nemůže z jakéhokoliv důvodu dostavit, je jeho povinností tuto skutečnost oznámit fotografovi s dostatečným časovým předstihem, minimálně 2 hodiny předem.
 • Zpozdí-li se klient o více než 15 minut bez předchozí omluvy, jsem oprávněna focení zrušit a smluvené místo opustit
 • Neomluvená účast = storno poplatek ve výši 700,- Kč.

 

Náhradní termín

 • Klient při žádání náhradního termínu bere na vědomí, že mu bude nabídnut nejbližší možný volný termín s ohledem na aktuální obsazenost termínů
 • Je zde ale i riziko, že již žádný vhodný termín na focení mít nemusí

 

Cena služeb

 • Ceny za konkrétní focení, včetně podrobných informací, co všechno je zahrnuto v ceně, jsou podrobně uvedeny v ceníku viz.menu
 • U newborn focení v případě zastavení focení ze strany rodičů nebo nespolupráci miminka (což se děje ve velice výjimečných případech) účtuji strávený čas s vámi, tj. za každou započatou hodinu 1000,- Kč (fotografie nejsou v ceně)
 • Každá fotografie nad rámec balíčku 200,- Kč
 • Množstevní slevy neposkytuji

 

Platby za služby

 • Částku za konkrétní focení je nutné uhradit buď hotově na místě ihned po focení nebo převodem na účet na základě vystavené faktury (dokud částka nebude řádně uhrazená, neodešlu náhledy pro výběr fotografií k následné úpravě)
 • Doplatky, jako jsou vybrané fotografie nad rámec balíčku a případné doplňkové služby, jsou splatné převodem na účet, ještě před zpracováním zakázky (podklady k doplatku zasílám na základě zaslaného výběru fotek k úpravě)
 • Nedojde-li k zaplacení částky za zvolené focení nebo případného doplatku za doplňkové služby nad rámec balíčku, vyhrazuji si právo zakázku nepředat do doby, než je řádně zaplacena

 

Focení v ateliéru

 • Případné škody způsobené během focení hradí klient. Berte prosím ohled na klienty, kteří přijdou po Vás. 

 

Exteriérové focení

 • Místo focení se určuje dle naší vzájemné dohody (max. do 10 km od Blanska) a realizují se zde všechny nabízené druhy focení (mimo focení novorozenců)
 • V případě špatného počasí se exteriérové focení přesouvá na jiný termín
 • Pokud pojedu na místo focení dál než 10 km, k ceně balíčku účtuji cestovné 10,- / km (počítá se cesta tam i zpět nad 10 km od Blanska)

 

Focení svateb

 • U všech balíčků máte k dispozici webovou galerii
 • Každá započatá hodina navíc 1000,- Kč
 • V případě focení vzdáleného více než 150 km prosím o zajištění ubytování v blízkosti  místa svatby

 

Délka focení

 • Délka focení je individuální a liší se v závislosti dle zvoleného focení a spolupráci focených lidí/dětí
 • Pokud se klient opozdí, není to důvodem k prodloužení času focení
 • Zpozdí-li se klient o více než 15 minut bez předchozí omluvy, jsem oprávněna focení zrušit a smluvené místo opustit
 • V průběhu celého focení je zakázáno pořizovat jakýkoliv záznam z focení bez mého souhlasu

 

Výběr fotografií

 • Náhledy pro výběr fotografií k tisku zasílám do 2 týdnů od úhrady částky za focení (neplatí u svateb a jakéhokoliv druhu reportážního focení, u nich náhledy neposílám – vybírám ty nejvydařenější fotografie sama)
 • Náhledy, které budou zaslány, představují nejvydařenější záběry z focení a jejich výběr provádím výhradně já osobně. Jejich počet není pevně stanoven, vždy ale umožňuje dostatečný výběr vzhledem ke zvolené variantě focení
 • Je zakázáno zaslané náhledy, opatřené vodoznakem, stahovat, jakkoliv zveřejňovat či upravovat. Náhledy jsou určeny pouze pro výběr a jsou ve vlastnictví autora.
 • Je zakázáno dále upravovat i mnou upravené fotografie. V případě porušení budu postupovat dle autorského zákona č. 121/2000 Sb.
 • Výběry mi prosím zasílejte nejpozději do 14 dnů od zaslání náhledů
 • Pokud bude výběr pro úpravu fotografií zaslán po této lhůtě bez předchozí vzájemně domluvy na zpoždění, vyhrazuji si právo prodloužit dobu dodání fotografií
 • Pokud výběr fotografií k úpravě nezašlete nejpozději do 3 týdnů od zaslání náhledů, vyhrazuji si právo výběru a úpravy fotografií pro dokončení zakázky, čímž zákazník přichází o možnost vlastního výběru i o možnost výběru fotek nad rámec zvoleného balíčku
 • Po dokončení zakázky mažu vytvořenou galerii s náhledy

 

Dodací lhůta

 • Doba dodání fotografií jsou nejdéle 2 měsíce od data zaslání vybraných fotografií k úpravě (většinou dodávám do 14 dnů od zaslání výběru)
 • Vyhrazuji si prodloužit dodací lhůtu v následujících případech:
  A) Při výběru 10 a více ks fotografií nad rámec zvoleného balíčku
  B) Pokud obdržím výběr fotografií pro úpravu po lhůtě 14 dnů od zaslání náhledů, automaticky
  se prodlužuje lhůta dodání až na 10 týdnů od doručení vybraných náhledů k úpravě
  C) Nastanou okolnosti, které nejsem schopná ovlivnit (zdravotní stav,…)
 • Doba dodání fotografií u svatebního focení se může v závislosti na sezóně lišit
 • V případě nenadálých skutečností si vyhrazuji tuto lhůtu prodloužit o dobu nezbytně nutnou

 

Předání fotografií

 • Hotovou zakázku předávám pouze v elektronické podobě i vytištěné podobě, ale vždy je toto dodání odvozeno od volby zvoleného balíčku (zasílám pomocí odkazu na online galerii)
 • Focení je pro mě jako pro fotografa velkou zodpovědností a také vizitkou mé práce, proto prosím pochopte, že neupravené fotografie neposkytuji

 

Formát fotografií

 • Zpracované fotografie budou dodány v rozsahu zvolené varianty balíčku ve formátu JPG a v poměru stran 2:3 v plném možném rozlišení
 • Fotografie ve formátu RAW ani neupravené neposkytuji

 

Retuše

 • V rámci ceny provádím úpravy jako ořez, vyvážení expozice, kontrast, jas, kolorování, odstranění momentálních vad jako jsou pupínky, malé modřinky, škrábance atd., u novorozenců. Navíc retušuji novorozeneckou vyrážku a velké rušící kousky loupající se kůže, sjednotím pleť
 • Pokud nechcete, aby měly vaše děti na fotografiích zachyceno klasické dětské tetování, které se nachází u různých žvýkaček, lízátek atd., odstraňte je prosím již doma
 • Speciální požadavky na náročnější retuš (odstranění vrásek, usměrnění neposedných vlasů, zeštíhlení postavy, odstranění dětského tetování, čouhajících ramínek či faldíků, výměna pozadí atd.) jsou možné po dohodě za příplatek 700,-/fotografie
 • Nespokojenost s vlastním vzhledem není důvodem k reklamaci

 

Vyvolání fotografií, tisk a reklamace

 • Fotografie a fotoprodukty můžete objednat v pohodlí domova u mého ověřeného dodavatele, prostřednictvím komunikace se mnou (za tisk v jiných tiskárnách neručím)
 • Reklamace je možná do 1 měsíce od dodání fotografií
 • Nesouhlas s fotografickým stylem a autorským pojetím fotografa není důvodem k reklamaci zakázky

 

Archivace zakázek

 • Veškeré neupravené fotografie (včetně RAW formátů) archivuji po dobu max. 1 měsíce od odevzdání zakázky, poté data z kapacitních důvodů odstraňuji
 • Pokud chcete zakázku reklamovat, musíte tak učinit do této doby
 • Odevzdané fotografie (JPEG formáty) archivuji po dobu jednoho roku
 • Pokud během této doby dojde ke ztrátě fotografií, mohu data znovu zaslat elektronicky, prostřednictvím Pixieset.com nebo Úschovna.cz

 

Souhlas s poskytnutím fotografií

Všechny zveřejněné fotografie v portfoliu, na sociálních sítích nebo na svých webových stránkách, disponují souhlasem daných osob. Pokud si souhlas rozmyslíte, máte právo ho kdykoli odvolat, a to písemně nebo emailem.

 

Autorská práva

Všechny fotografie jsou předmětem autorského práva a majetkem fotografa. Nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora. Fotografované osoby mohou používat fotografie pro svou nekomerční osobní prezentaci.

„První úsměv miminka.
Generační pouto vaší rodiny.
Ráda u toho budu s vámi..“

 

fotka miminka

 

ADRESA ATELIÉRU


Hana Klimešová
Pražská 1827/66
67801 Blansko

modrá budova SBD Macocha
2. mezipatro

 

KONTAKTY


info@hanaklimesova.cz

+420 721 025 363