Všeobecné obchodní podmínky

Objednávání focení

 • objednat se můžete e-mailem nebo telefonicky
 • objednání je závazné v okamžiku odsouhlasení termínu focení klientem i fotografem
 • objednávkou klient stvrzuje přijetí těchto podmínek a srozumění s nimi, stejně tak srozumění s autorským přístupem a fotografickým stylem, s kterým fotograf pracuje a nemá proti němu žádné výhrady
 • objednací lhůta se odvíjí od momentální vytíženosti
 • o víkendech fotím pouze svatby, ostatní focení probíhají jen v pracovní dny
 • novorozenecké „newborn“ focení si zarezervujte ideálně ještě v těhotenství (konkrétní termín focení se domlouvá ještě z porodnice, nejpozději ihned po příjezdu z porodnice)
 • pro závaznou rezervaci na focení svateb je nutné složit nevratný rezervační poplatek v min. výši 2000,- Kč, který bude odečten z finální částky
 • v případě zájmu využití služeb vizážistky je nutné požadavek zadat již při objednávce focení. Cenu si určuje vizážistka sama.
 • v případě nedodržení jakýchkoliv podmínek nebo urážlivého či hrubého jednání si vyhrazuji právo odstoupit od naší dohody a ukončit focení.

Zrušení termínu

 • pokud se na domluvené focení klient nemůže z jakéhokoliv důvodu dostavit, je jeho povinností tuto skutečnost oznámit fotografovi s dostatečným časovým předstihem

Náhradní termín

 • klient při žádání náhradního termínu bere na vědomí, že mu bude nabídnut nejbližší možný volný termín s ohledem na aktuální obsazenost termínů
 • je zde ale i riziko, že již žádný vhodný termín na focení mít nemusí

Cena služeb

 • ceny za konkrétní fotografování, včetně podrobných informací, jsou podrobně uvedeny v sekci ceník
 • pokud se zákazník vzdá tištěných fotografií, fotoknihy nebo jednoho z focení v rámci zvoleného balíčku, nedochází k úpravě ceny balíčku
 • v případě focení balíčku „2v1“ u těhotenské a novorozenecké fotografie je částka splatná na 2krát. První část (2.000,- Kč) je nutno uhradit při focení bříška a druhá, zbylá část, při focení miminka
 • u newborn focení v případě zastavení focení ze strany rodičů nebo nespolupráci miminka (což se děje ve velice výjimečných případech) účtuji strávený čas s vámi, tj. za každou započatou hodinu 500,- Kč (fotografie nejsou v ceně)
 • každá fotografie nad rámec balíčku 150,- Kč bez tisku, s tiskem 170,- Kč
 • množstevní slevy neposkytuji!

Platby za služby

 • částka za konkrétní focení je splatná přímo na místě po focení
 • doplatky, jako jsou vybrané fotografie nad rámec balíčku a případné doplňkové produkty, jsou splatné převodem na účet, ještě před zpracováním zakázky
 • nedojde-li k zaplacení částky za zvolené focení nebo případného doplatku za doplňkové služby nad rámec balíčku, vyhrazuje si fotograf právo zakázku nepředat do doby, než je řádně zaplacena

Focení v ateliéru

 • v ateliéru probíhá pouze focení novorozenců
 • do ateliéru je zákaz vstupu zvířat


Exteriérové focení

 • místo focení se určuje dle dohody s fotografem a realizují se zde všechny nabízené druhy focení (mimo focení novorozenců)
 • v případě špatného počasí se exteriérové focení přesouvá na jiný termín
 • pokud fotograf pojede na místo focení dál než 30 km, k ceně balíčku se účtuje cestovné 5,- / km (počítá se cesta tam i zpět nad 30 km od sídla fotografa) 

 

Délka focení

 • délka focení je individuální a liší se v závislosti dle zvoleného focení
 • pokud se klient opozdí, není to důvodem k prodloužení časového harmonogramu focení
 • zpozdí-li se klient o více než 15 minut bez předchozí omluvy, jsem oprávněna fotografování zrušit a smluvené místo opustit
 • v průběhu celého focení je zakázáno pořizovat záznam z focení bez mého souhlasu

 

Výběr fotografií

 • náhledy pro výběr fotografií k tisku zasílám do 2 týdnů od focení (neplatí u svateb, tam náhledy neposílám)
 • náhledy, které budou zaslány, představují nejzdařilejší záběry z focení a jejich výběr provádím výhradně já osobně. Jejich počet není pevně stanoven, vždy ale umožňuje dostatečný výběr vzhledem ke zvolenému balíčku
 • je zakázáno zaslané náhledy, opatřené vodoznakem, jakkoliv zveřejňovat či upravovat. Náhledy jsou určeny pouze pro výběr a jsou ve vlastnictví autora. Je zakázáno dále upravovat i mnou upravené fotografie. V případě porušení bude postupováno dle autorského zákona č. 121/2000 Sb.
 • výběry mi prosím zasílejte nejpozději do 14 dnů od zaslání náhledů
 • pokud bude výběr pro úpravu fotografií zaslán po této lhůtě, vyhrazuji si právo prodloužit dobu dodání fotografií (viz. Dodací lhůta)
 • objednání fotografií k retuši i k tisku je závazné (pokud se zákazník vzdá tištěných fotografií v rámci zvoleného balíčku, nedochází k úpravě ceny balíčku)
 • po dokončení zakázky mažu vytvořené galerie s náhledy 

Dodací lhůta

 • doba dodání fotografií jsou 2 měsíce od data zaslání vybraných fotografií k úpravě
 • vyhrazuji si prodloužit dodací lhůtu v následujících případech: 
  a) při výběru 10 a více ks fotografií nad rámec zvoleného balíčku
  b) pokud obdržím výběr fotografií pro úpravu po lhůtě 14 dnů od zaslání náhledů, automaticky se prodlužuje lhůta dodání až na 10 týdnů od doručení vybraných náhledů k úpravě
 • doba dodání fotek u svatebního fotografování se může v závislosti na sezóně lišit
 • v případě nenadálých skutečností si vyhrazuji tuto lhůtu o 1 měsíc prodloužit
 • po uplynutí této doby v souladu s uzavřenou smlouvou fotograf vyplatí smluvní pokutu za každý den prodlení 

Předání fotografií

 • hotovou zakázku předávám klientům osobně nebo ji zasílám jako doporučenou zásilku prostřednictvím České pošty či jiným dopravcem
 • v případě doručení někým z dopravců zásilku patřičně zabalím, ale neručím za její stav po doručení

 

Formát fotografií

 • zpracované fotografie budou dodány v rozsahu zvolené varianty balíčku ve formátu JPG a v poměru stran 2:3 v plném možném rozlišení
 • neupravené fotografie neposkytuji!!!

 

Retuše

 • u fotografií v rámci ceny provádím tyto úpravy: ořez, vyvážení expozice, kontrast, jas, kolorování, odstranění momentálních vad jako jsou pupínky, malé modřinky, škrábance atd., u novorozenců
   navíc retušuji novorozeneckou vyrážku a velké rušící kousky loupající se kůže a sjednotím pleť
 • pokud nechcete, aby měly vaše děti na fotografiích zachyceno klasické dětské tetování,
  které se nachází u různých žvýkaček, lízátek atd., odstraňte je prosím již doma.
  Jejich retuš je náročnější z důvodu jejich velikosti
 • speciální požadavky na náročnější retuš (odstranění vrásek, usměrnění neposedných vlasů, bělení zubů, zeštíhlení postavy, odstranění dětského tetování, čouhajících ramínek či faldíků atd.) jsou možné po dohodě za příplatek 200,- Kč za fotografii
 • nespokojenost s vlastním vzhledem není důvodem k reklamaci fotografií

 

Vyvolání fotografií, tisk a reklamace

 • fotografie a fotoprodukty jsou vyvolávány u ověřeného dodavatele
 • reklamace tištěných fotografií je možná pouze na základě viditelné tiskové chyby (škrábance, pruhy a jiné viditelné vady), nikoli v barevnosti či světlosti/tmavosti daného tisku
 • nespokojenost a nesouhlas s fotografickým stylem a autorským pojetím fotografa také není důvodem k reklamaci zakázky

 

Archivace zakázek

 • veškeré neupravené fotografie (včetně RAW formátů) archivuji po dobu 1 měsíce od odevzdání zakázky, poté data z kapacitních důvodů odstraňuji
 • pokud chce klient zakázku reklamovat, musí tak učinit do této doby
 • odevzdané fotografie (JPEG formáty) archivuji po dobu jednoho roku
 • pokud během této doby dojde ke ztrátě fotografií, mohu data znovu zaslat prostřednictvím Zonerama.cz

 

 

Souhlas s poskytnutím fotografií

Všechny zveřejněné fotografie v portfoliu, na sociálních sítích nebo na svých webových stránkách, disponují souhlasem daných osob. Pokud si klient  souhlas rozmyslí, má právo ho odvolat, a to písemně nebo emailem.

 

Autorská práva

Všechny fotografie jsou předmětem autorského práva a majetkem fotografa a nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora. Fotografované osoby mohou používat fotografie pro svou nekomerční osobní prezentaci.